სტატია 4

ეს არის სივრცე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ესაუბროთ თქვენი ვებგვერდის ვიზიტორებს თქვენი სიახლეების შესახებ.

მოუყვეთ ყველა ახალი პროექტის თუ დანერგილი პროდუქტის/სერვსის შესახებ. ჩააყენოთ საქმის კურსში თქვენი ერთგული ბიზიტორი და გახადოთ თქვენი პროცესების ნაწილი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფოტო მასალა, ასევე კატეგორიებად აქციოთ სიახლეები და შექმნათ თითოეულ სიახლეზე ყოველი ახალი სტატია და მიმდინარე ინფორმაცია.